Privacy Verklaring

Bedrijf: Events & Planning
Jaargang: 2018

 

Privacy Verklaring

 

Events & Planning, gevestigd aan Hendrik Figeeweg 3F – C10, 2031 BJ te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Erik Meijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Events & Planning. Hij is te bereiken per mail op info@eventsenplanning.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Events & Planning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eventsenplanning.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Events & Planning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte voor uw evenement, feest, opdracht of ander privé, danwel zakelijke dienstverlening (entertainment/ evenement gerelateerd)
 • Het plaatsen van een optie op een artiest of act
 • Het opstellen van de overeenkomst voor de dienstverlening en samenwerking met Events & Planning
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of de informatie voor het evenement of opdracht te kunnen verzamelen
 • Om goederen en diensten te leveren inclusief medewerkers* vanuit Events & Planning (Onder de noemer: Medewerkers wordt verstaan: productiepersoneel, staffmedewerker(s), VIP’s, artiestenbegeleider(s), stagemanager(s), stagehand(s), licht- en geluidstechnici, entertainment in zijn ruimste zin, artiesten, leveranciers, chauffeur(s), parkeerbegeleider(s), toiletdame(s), schoonmaker(s), beveiliger(s), garderobemedewerker(s), cateringpersoneel, locatiepersoneel en al het overige personeel dat vanuit Events & Planning is ingezet voor het uitvoeren van de partij of het evenement).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Events & Planning neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Events & Planning) tussen zit. Events & Planning gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp om te informeren over onze dienstverlening, aanbiedingen en uitgelichte nieuwsberichten/ evenementen/ persberichten/ artiesten en acts.
 • Moneybird voor het versturen van de overeenkomst/ contract en facturatie.
 • Artwin voor de artiestenagenda’s en opties.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Events & Planning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 24 maanden > vanaf het moment van de aanvraag, tot aan het evenement of opdracht en de afhandeling van het evenement of opdracht. Uw persoonsgegevens zijn onderdeel van de overeenkomst en worden geregistreerd in Moneybird/ Artwin.
 • Adresgegevens > 24 maanden > Bewaartermijn > vanaf het moment van de aanvraag, tot aan het evenement of opdracht en de afhandeling van het evenement of opdracht. Uw adresgegevens zijn onderdeel van de overeenkomst en worden geregistreerd in Moneybird/ Artwin.
 • Telefoonnummer > 24 maanden > Bewaartermijn > vanaf de aanvraag, tot aan het evenement of opdracht en de afhandeling van het evenement of opdracht. Uw telefoonnummer is onderdeel van de overeenkomst en worden geregistreerd in Moneybird/ Artwin.
 • E-mailadres > 24 maanden > Bewaartermijn > vanaf de aanvraag, tot aan het evenement of opdracht en de afhandeling van het evenement of opdracht. Uw e-mailadres is onderdeel van de overeenkomst en worden geregistreerd in Moneybird Artwin.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Events & Planning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verantwoordelijke overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Events & Planning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Events & Planning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Events & Planning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eventsenplanning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Events & Planning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Events & Planning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eventsenplanning.nl.

 

Disclaimer
Deze privacy statement is opgesteld volgens onze huidige kennis en informatie over de AVG. Het is mogelijk dat dit document niet volledig is. Fouten en of typefouten voorbehouden.

 

Download: Privacy Verklaring Events & Planning 2018